Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Φολιδωτό Κορινθιακό Κράνος με διακοσμημένες φολίδες

5ου π.Χ

Σύνθετο Κορινθιακό κράνος του 5ου π.Χ αιώνα. Αποτελείται από μπρούτζινη μάσκα και θολωτή οροφή επενδυμένη με χάλκινες και μπρούτζινες φυλλόσχημες φολίδες τοποθετημένες σε ομόκεντρη διάταξη. Στα άκρα τους φέρουν διακοσμητική κεφαλή από σιδερένιο πριτσίνι. Οι φολίδες έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργείται συμμετρία στα δύο ημιθόλια της οροφής, το δεξιό και το αριστερό της τμήμα.

Άρθρα - Νέα

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.

Υγρό πυρ

Υγρό πυρ

Υπάρχουν πολλές ονομασίες για τον εμπρηστικό μηχανισμό των Βυζαντινών προερχόμενες από το λεξιλόγιο των φυλών (Βούλγαροι, Άραβες, Ρώσοι) που κατά περιόδους γνώρισαν την επεργειά του, «θαλάσσιο πυρ», «υγρό πυρ», «τεχνητό πυρ», «κατασκευασμένο πυρ».