Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Ταρσοφυλακτήρες χάλκινοι

6ου π.Χ

Ζεύγος αμυντικού εξοπλισμού για τα κάτω άκρα των οπλιτών. Έχουν βασιστεί σε αρχαιολογικό εύρημα χρονολογημένο στα τέλη του 6ου π.Χ αιώνα. Είναι κατασκευασμένοι από φύλα χαλκού 1 χιλιοστού με εν θερμώ σφυρηλάτηση και αποτελούνται από δύο τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους με μεντεσέ («στροφέας»)με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται μία άνετη δίπλωσή τους . Αντιγράφουν με ρεαλιστικό τρόπο την ανατομία των ταρσών και των δαχτύλων. Εσωτερικά φέρουν επίστρωση από δέρμα , στερεώνονται σταθερά στην θέση τους με την βοήθεια δερμάτινων λουριών.

Άρθρα - Νέα

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.

Υγρό πυρ

Υγρό πυρ

Υπάρχουν πολλές ονομασίες για τον εμπρηστικό μηχανισμό των Βυζαντινών προερχόμενες από το λεξιλόγιο των φυλών (Βούλγαροι, Άραβες, Ρώσοι) που κατά περιόδους γνώρισαν την επεργειά του, «θαλάσσιο πυρ», «υγρό πυρ», «τεχνητό πυρ», «κατασκευασμένο πυρ».