Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Δερματοθώρακας με μπρούτζινες φολίδες

6ος - 1ος π.Χ

Το σύνολο αποτελείται από δέρμα και ακολουθεί την τυπική μορφολογία της θωράκισης τύπου «Λινοθώρακα» που χρησιμοποιήθηκε στα πεδία των μαχών από τους Έλληνες για πάνω από πέντε αιώνες (6ος -1ος π.Χ αιώνες). Συνίσταται από τις επωμίδες (κόκκινο χρώμα) , από τον ανατομικό κορμό και τις πτέρυγες. Μπρούτζινες οξυκατάληκτες φολίδες με κεντρική νεύρωση στο μέσο τους καλύπτουν μονάχα την εξωτερική επιφάνεια του κορμού. Η ασφάλιση του θώρακα πάνω στο σώμα πραγματοποιείται με έξι ζευγάρια μπρούτζινων κρίκων τα οποία δένονται με δερμάτινα κορδόνια (τέσσερα ζευγάρια στην αριστερή υπομασχάλια πλευρά και δύο ζεύγη στην περιοχή του στήθους). Οι κρίκοι στηρίζονται σε διακοσμητικές χυτές ροζέτες.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.