Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Κράνος με Ομφαλούς

15ου π.Χ. - Νότια Ελλάδα

Σύνθετης κατασκευής κράνος με κωνική διατομή. Το κράνος αποτελείται από ένα μπρούτζινο σκελετό σε σχήμα θόλου πάνω στον οποίο έχει σταθερά προσδεθεί ένα οργανικό κέλυφος. Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από λινό ύφασμα και καλύπτεται από χονδρό δέρμα για λόγους μηχανικής στατικότητας και αδιαβροχοποίησης. Πάνω σε αυτό τον οργανικό θόλο βρίσκονται συμμετρικά επικολλημένα με πριτσίνια και σύρματα έντεκα μπρούτζινα επιθέματα κυκλικής διατομής διαφόρων διαμέτρων. Στην κορυφή της οροφής μια κωνική ξύλινη απόληξη λειτουργεί ως ορθοστάτης για την πρόσδεση λοφίου – αλογοουράς. Οι παραγναθίδες αποτελούντα από πλάκες μπρούτζου στερεωμένες πάνω σε παχύ δέρμα, εσωτερικά φέρουν επένδυση δέρματος . Η ασφάλιση του κράνους γίνεται διαμέσου των παραγναθίδων με δερμάτινο κορδόνι. Εσωτερικά το κράνος φέρει παχιά μάλλινη επένδυση για καλύτερη στερέωση στην κεφαλή αλλά και για αποτελεσματικότερη απόσβεση των κραδασμών από πλήγματα.Τέτοιου είδους κράνη εκπλήσσουν με την σταθερότητα τους και την προστατευτική ικανότητα τους κάτι που δεν περιμένει κανείς αρχικά αν αναλογιστεί την έλλειψη ενιαίου μεταλλικού κελύφους . Άλλη μία απόδειξη της εφευρετικότητας των Μυκηναίων οι οποίοι είχαν την θέληση και την περιέργεια να πειραματίζονται ακατάπαυτα με υλικά και μεθόδους για την επίτευξη πρακτικών και αισθητικών σκοπών. Ένα πολύ ξεχωριστό κράνος από τον 15ο π.Χ αιώνα.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.