Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Mυκηναϊκές πέλτες

15ος -11ος π.Χ

Tα διαθέσιμα καλλιτεχνικά εικονογραφικά στοιχεία της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου π.χ αγγειογραφίες (15ος -11ος π.Χ αιώνες) διασώζουν αρκετές φιγούρες ασπίδων διαφόρων σχημάτων και μεγέθους. Ένας σύνηθες τρόπος για κατασκευή ασπίδων ήταν από κλαδιά λυγαριάς ( agnus–castus ) πλεγμένα με αριστοτεχνικό τρόπο έτσι ώστε να σχηματίζεται μια συμπαγής πυκνή επιφάνεια. Η εξωτερική της πλευρά μπορούσε να επενδυθεί με δέρματα και να ενισχυθεί με μπρούτζινους οφθαλμούς. Εσωτερικά δερμάτινες λαβές και αντιλαβές τις σταθεροποιούσαν στο αριστερό πήχη των πολεμιστών . Ένας δερμάτινος τελαμώνας που περνά από τον αυχένα προσφέρει το κρέμασμα των ασπίδων από τον κορμό με πλήρης αποδέσμευση του αριστερού χεριού. Μια πρακτική και ελαφριά αμυντική εξάρτηση για τους φτωχότερους πολεμιστές της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε ασπίδες από πλεγμένα κλαδιά λυγαρίας τεσσάρων σχημάτων και διαμετρημάτων.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.