Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Δερμάτινη θήκη ρομφαίας

Θήκη για την λεπίδα θρακικής ρομφαίας. Έχει κατασκευαστεί από χονδρό κερωμένο δέρμα, το κάθετο ράψιμο περιμετρικά της θήκης είναι διπλό και έχει γίνει με παραδοσιακό τρόπο στο χέρι. Στην εμπρόσθια πλευρά δύο διακοσμητικές μπρούτζινες ροζέτες έχουν στερεωθεί μόνιμα με χάλκινα πριτσίνια. Ένα παραλληλόγραμμο ορθογώνιο «περιλαίμιο» κατασκευασμένο από δύο σφυρηλατημένα ελάσματα μπρούτζου έχει προσαρμοστεί στην εξωτερική επιφάνεια του ανοίγματος της θήκης και έχει στερεωθεί μόνιμα με χάλκινα πριτσίνια. Στις δύο στενές άκρες του περιλαίμιο έχουν τοποθετηθεί δύο μπρούτζινοι κρίκοι αναρτήσεως. Η θήκη αναρτάται στον οπλίτη με την βοήθεια ενός ανθεκτικού δερμάτινου τελαμώνα, η μία άκρη του οποίου προσδένεται στον κρίκο του περιλαίμιου και η άλλη σε κρίκο υποδοχής στο μέσο της κοίλης πλευρά της. Οι κάθετες πλευρές του δερμάτινου αναρτήρα έχουν καλυφθεί με πορφυρό δέρμα ραμμένο περιμετρικά με το χέρι. Ο μηχανισμός ανάρτησης στην κοίλη πλευρά της θήκης είναι κινητός έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις κάθε φορά απαιτήσεις του οπλίτη.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.