Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Περικνημίδες από Μontagno di Marzo (Σικελία, Magna Graecia)

4ος π.Χ αιώνας

To ζεύγος περικνημίδων βρέθηκε σχεδόν ατόφιο σε ένα τάφο στην περιοχή  Μontagno di Marzo στην Σικελία.Χαρακτηρίζεται για την υψηλή πλαστικότητα και μυϊκότητα. 

Η αναπαραγωγή τους πραγματοποιήθηκε από φύλο μπρούτζου  1,2 χιλιοστών με παραδοσιακές μεθόδους σφυρηλατήσεως (εν θερμώ σφυρηλάτηση). Εσωτερικά φέρουν επένδυση από μαλλί και ύφασμα. Σε όλο το μήκος των άκρων των ελασμάτων  έχει ραφτεί δέρμα απευθείας πάνω στο μέταλλο μέσω πολλαπλών οπών μικρής διαμέτρου. Οι περικνημίδες στηρίζονται στην κνήμη μονάχα με την πίεση των πλευρικών τοιχωμάτων, χωρίς την βοήθεια δερμάτινων λουριών. 

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.