Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Μυκηναϊκό κράνος “Αίαντας”

15ος-11ος π.Χ αιώνας

Το κράνος είναι σύνθετο, φιλοτεχνημένο από ελασμένα ενα θερμώ φύλλα μπρούτζου. Ο θόλος αποτελείται απο δύο τμήματα ενωμένα με πριτσίνια μεταξύ τους, στην κορυφή του φέρει τέσσερα τραπεζοειδή λοφία με μάλλινες χρωματιστές απολήξεις, στην οπίσθια όψη ένα ουραίο λοφίο με ξύλινη βάση και πλούσια μάλλινη χαίτη, ένα ζεύγος φυσικών κεράτων στα πλάγια και ένα ζεύγος παραγναθίδων. Εσωτερικά φέρει πλούσια επένδυση από μαλλί και ύφασμα.Η σύνθεση έχει βασιστεί σε διάφορα σπαράγματα και ζωγραφικές αναπαραστάσεις από την Μυκηναϊκή Περίοδο.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.