Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Μεταλλική φαρέτρα σύνθετης κατασκευής

5ος π.Χ

Αρκετοί είναι οι τύποι φαρετρών της Ύστερης Αρχαϊκής και Κλασσικής περιόδου του Ελληνικού κόσμου που μπορεί κάποιος να εντοπίσει ερευνώντας προσεκτικά τα διασωθέντα αρχαιολογικά καλλιτεχνικά ευρήματα πχ. αγγεία κλπ.

Η εν λόγω φαρέτρα είναι μια απαιτητική και πολύπλοκη ανακατασκευή που βασίστηκε σε αγγειογραφία της Κλασσικής περιόδου. Αποτελείται από μεταλλικά και οργανικά στοιχεία συνδυασμένα μεταξύ τους με έναν μοναδικό τρόπο. Στο εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται ένα χάλκινο έλασμα ορθογώνιας διατομής διακοσμημένο με ευμεγέθη έκτυπο έλικα και δύο μπρούτζινα διακοσμητικά επιθέματα με μορφή ελαφιών που παραπέμπουν εμφανέστατα σε σκυθική τέχνη. Στο άνω μέρος, κατά τον οριζόντιο άξονα, συναντούμε μία δερμάτινη προσαρμογή σε μορφή χτένας η οποία χρησιμεύει για την υποτυπώδη προστασία των φτερωτών μερών των στελέχους των βελών. Τα πλάγια τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από χονδρό δέρμα μαύρου χρώματος το οποίο στηρίζεται με πριτσίνια στο μεταλλικό σκελετό της φαρέτρας. Το πίσω μέρος είναι καλυμμένο με περίπου 200 μπρούτζινες φολίδες οι οποίες φέρουν στην μέση νεύρωση, οι φολίδες είναι στερεωμένες σε ανθεκτική δερμάτινη βάση στερεωμένη κατάλληλα στον μεταλλικό σκελετό της θήκης. Η κάτω απόληξη της θήκης που αναπαύονται οι αιχμές των βελών είναι περιμετρικά μεταλλική. Η ανάρτηση της από το σώμα του τοξότη επιτυγχάνεται με δερμάτινο τελαμώνα που δένεται σε ειδικές εξωτερικές μεταλλικές θηλιές στο σώμα της φαρέτρας. Η θήκη λόγω των μεταλλικών στοιχείων της δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως ένα είδος ασπίδας από τον τοξότη. Το ύψος της είναι 65 εκατοστά ενώ το βάρος ανέρχεται στα 5 κιλά.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.