Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Δερματοθώρακας “Εχετλαίος”

Μαραθώνας 490 π.χ.

Στην κατασκευή σύνθετων θωράκων, ως οργανικό υπόστρωμα αντί υφασμάτων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα της βυρσοδεψίας, κοινώς δέρματα. Κατάλληλα επεξεργασμένα δέρματα διαφορετικών διαμετρημάτων και σκληρότητας μπορούν να αντικαταστήσουν τα υφασμάτινα μέρη των θωράκων προσφέροντας παρόμοια πλεονεκτήματα. Ο θώρακας «Εχέτλαιος» αποτελεί μια σύνθετη οργανική κατασκευή που διατηρεί όλα τα τυπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του τύπου «Λινοθώρακα» χωρίς ωστόσο να έχει χρησιμοποιηθεί υφασμάτινος παράγοντας ως κύριο συστατικό. Το πάνω μέρος του Θώρακα αποτελείται από δερμάτινο υπόστρωμα πάχους 10 χιλιοστών στον οποίο έχουν στερεωθεί με πριτσίνια χάλκινες φολίδες ορθογώνιου σχήματος. Στις απολήξεις των δύο μπροστινών επωμίδων βρίσκονται διακοσμητικοί μπρούτζινοι όφεις, ενώ 2 κρίκοι στερεωμένοι σε χάλκινες πλάκες χρησιμεύουν ως σημεία ασφάλισης των επωμίδων με την βοήθεια δερμάτινων κορδονιών.

Ο δερμάτινος κορμός στον οριζόντιο άξονα έχει επενδυθεί με χάλκινες ορθογώνιες πλάκες δύο χιλιοστών στερεωμένες κάθε μία με ισάριθμα πριτσίνια τοποθετημένα σε αντισυμμετρικούς γωνιακούς άξονες. Η περιοχή του στήθους θωρακίζεται επαρκώς από μια χάλκινη πλάκα με δύο τριγωνικά ημιπλακίδια αριστερά και δεξιά της βάσης της. Ο μηχανισμός ασφάλισης – απασφάλισης του θώρακα αποτελείται από τέσσερα ζεύγη κρίκων οι οποίοι κρατούν στην δεξιά πλευρά ενωμένα τα δύο άκρα του θώρακα με την βοήθεια κορδονιών.

Οι πτέρυγες είναι διπλής στρώσεως και αποτελούνται εξολοκλήρου από δερμάτινες λωρίδες διαμετρήματος 10 χιλιοστών σε αλληλοεπικάλυψη. Οι λωρίδες έχουν εμποτιστεί σε φυσικό κερί έτσι ώστε να επιβραδύνεται η αποσάθρωση τους από τις καιρικές συνθήκες πχ. νερό. Μια διακεκομμένη σε τέσσερα μέρη ζώνη επενδυμένη με χάλκινες φολίδες προστατεύει περιμετρικά το σημείο ένωσης των πτερύγων με το κυρίως κορμό του θώρακα. Το ολικό βάρος του δερματοθώρακα ανέρχεται στα 14 κιλά και είναι εμπνευσμένος από την μυθική μορφή του ημίθεου Εχέτλαιου η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική για την νικητήρια έκβαση της μάχης του Μαραθώνα. Διακρίνεται για την κομψότητα του και το μυστηριακό χαρακτήρα του.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.