Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Souvenir Γοργόνειο

Μία σύνθεση από δέρμα, μπρούτζο και ξύλο ελιάς. Ένα προσωπείο Μέδουσας από χυτό μπρούτζο έχει επικολληθεί στο κέντρο μιας ορθογώνιας πλάκας από αποξηραμένο ξύλο ελιάς. Η ξύλινη βάση έχει τοποθετηθεί και σταθεροποιηθεί μόνιμα με τέσσερα χάλκινα πριτσίνια σε δερμάτινη υποδοχή. Η δερμάτινη υποδοχή αποτελείται από διπλό δέρμα πάχους πέντε χιλιοστών συραμμένο με διπλό ράψιμο στο χέρι. Τα δερμάτινα στοιχεία δύναται να έχουν υποστεί κέρωση. Μία σύνθεση που συνδυάζει τα αυθεντικά υλικά και πολιτιστικά συστατικά της Ελλάδας.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.