Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Μυκηναϊκή αξίνα

15ος π.Χ

Πολεμική αξίνα κατασκευασμένη από μπρούτζο με στέλεχος από αποξηραμένο ξύλο ελιάς συνολικού μήκους 50 εκατοστών . Η μία κεφαλή φέρει κάθετη λεπίδα 8,5 εκατοστών, η αντίθετη κεφαλή φέρει κυρτή λογχοειδής απόληξη ειδικά διαμορφωμένη για διάρρηξη και νύξη μήκος 12 εκατοστών. Χονδρά Δερμάτινα προστατευτικά καλύμματα ραμμένα στο χέρι ενθυλακώνουν τις δύο κεφαλές. Το πρωτότυπο αρχαιολογικό εύρημα από τις Μυκήνες βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και χρονολογείται στα μέσα του 15ου π.Χ αιώνα.

Άρθρα - Νέα

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.

Υγρό πυρ

Υγρό πυρ

Υπάρχουν πολλές ονομασίες για τον εμπρηστικό μηχανισμό των Βυζαντινών προερχόμενες από το λεξιλόγιο των φυλών (Βούλγαροι, Άραβες, Ρώσοι) που κατά περιόδους γνώρισαν την επεργειά του, «θαλάσσιο πυρ», «υγρό πυρ», «τεχνητό πυρ», «κατασκευασμένο πυρ».