Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Μακεδονικός Δερματοθώρακας του Αντίγονου Α΄ Κύκλωψ

382-301 π. Χ.

Ο θώρακας είναι εμπνευσμένος από τον από τις τοιχογραφίες οπλιτών των Μακεδονικών Τάφων στην περιοχή της Νάουσας (3ος π.Χ αιώνας ).
Ακολουθεί την γενική σχεδιαστική γραμμή του Λινοθώρακα της Κλασικής εποχής με την ιδιαιτερότητα ότι το κύριο υλικό κατασκευής είναι το δέρμα. Οι επωμίδες είναι δερμάτινες, βαμένες με κόκκινο χρώμα, ενώ στο μπροστινό τους μέρος έχουν τοποθετηθεί μπρούτζινοι Μακεδονικοί ήλιοι και μπρούτζινες μαργαριτόμορφες κεφαλές. Ο κορμός είναι δερμάτινος με την δεξιά εκτεθημένη υπομασχάλια περιοχή να καλύπτεται με φολίδες με έκτυπη νεύρωση αυξάνοντας τα επίπεδα προστασίας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Οι πτέρυγες είναι δερμάτινες, διπλής σειράς με διακοσμητικά πολύχρωμα κρόσια στις άκρες τους καθώς και με μπρούτζινες έκτυπες διακοσμήσεις ανθεμίων παρμένες από τον διάκοσμο των τάφων.Χαρακτηριστικό των πτερύγων είναι το μακρύ μήκος τους, μία τάση που παρατηρείται κατά την διάρκεια των Ελληνιστικών χρόνων.
Ο θώρακας ασφαλίζει στην αριστερή υπομασχάλια περιοχή με την βοήθεια τεσσάρων ζευγών κρικών με μαργαριτόμορφες μπρούτζινες βάσεις, και με δύο ζεύγη ομοίων διατάξεων κρίκων στην περιοχή του στήθους. Στο κέντρο του στήθους έχει τοποθετηθεί ένα διακοσμητικό μπρούτζινο επίθεμα βασισισμένο σε ακροκέραμα των τάφων.
Μία δερμάτινη ζώνη με μπρούτζινη αγκράφα διακοσμημένη με μορφή Γρύπα αγκαλιάζει τον θώρακα για πιο αποτελεσματική στερέωση.
Στο συνολό τους όλες οι οριογραμμές των απολήξεων του θώρακα έχουν πτυχωθεί με πορφυρό δέρμα στερεωμένο με διπλή ραφή…

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.