Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Δερματοθώρακας του “Πάριδος”

5ος π.Χ αιώνας

Ο Δερματοθώρακας είναι αποτέλεσμα της συνθέσεως δύο χαρακτηριστικών απεικονίσεων Λινοθωράκων από Ερυθρόμορφα Αγγεία της Κλασσικής περιόδου (5ου π.Χ αιώνα).

Ο κορμός και οι πτέρυγες έχουν βασιστεί στην ζωγραφική αναπαράσταση ενός Αττικού Ερυθρόμορφου Κανθάρου του 5ου π.Χ αιώνα στην οποία ο Πάρις ζώνει την πανοπλία του υπό την επίβλεψη του Απόλλωνα. Διακρίνονται με ευκρίνεια
α) οι κάθετες ορθογώνιες πλάκες τοποθετημένες σε παράλληλη διάταξη οι οποίες καλύπτουν τον κορμό. Επίσης είναι ορατές οι κεφαλές των πριτσινιών που τις συνδέουν με το οργανικό υπόστρωμα του λινοθώρακα β) Η διπλή σειρά πτερύγων για την προστασία των μηρών.
Οι επωμίδες και το άνω μέρος του στήθους έχουν βασιστεί σε ζωγραφική αναπαράσταση Αθηναϊκής Κύλικος (5ου π.Χ αιώνα) η οποία αποτυπώνει το αρμάτωμα των Οπλιτών λίγο πριν την έναρξη της μάχης. Η κύλιξ σήμερα εκτίθεται στην Βιέννη [ Kuntthistorisches Museum , Vienna 9(Inv. No. 3694)Ζωγράφος: Δούρις].
Παρατηρούμε στον λινοθώρακα του δεύτερου οπλίτη από τα δεξιά ότι η περιοχή του στήθους και οι επωμίδες φέρουν στρογγυλά επιθέματα τα οποία πιθανότατα αφορούν μεταλλικές προστατευτικές ενισχύσεις.
Ο θώρακας ασφαλίζει στο σώμα του οπλίτη με έξι σημεία προσδέσεως με κρίκους και δερμάτινα κορδόνια. Χαρακτηριστικό στοιχείο του μηχανισμού προσδέσεως αποτελεί ο μοναδικός κρίκος στην εμπρόσθια πλευρά στον οποίο συνδέονται οι επωμίδες. Το οργανικό υπόστρωμα στην παρούσα ανακατασκευή αποτελείται από δέρμα και όχι από λινό ύφασμα.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.