Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Ετρουσκικός Μυώδης Θώρακας από Μ.Ε.Τ

4ος αιώνας π.Χ,“Vulci”

Το αρχικό εύρημα (accession number: 2017.228a-d)εκτίθεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στην Νέα Υόρκη (Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής). Πρόκειται για ένα εξαίσιο δείγμα μυώδους θώρακος των Ετρούσκων από την Kεντροδυτική Ιταλία (αρχαιολογική περιοχή “Vulci” ). Ο θώρακας χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερη ανατομία του και συγκεκριμένα  για την στενότητα της θωρακικής επιφάνειας του,χρονολογείται στον τέταρτο αιώνα π.Χ. 

Αποτελείται από δύο ημιθωράκια, το εμπρόσθιο και το οπίσθιο τα οποία  ενώνονται με έξι ζευγάρια μεντεσέδων ( δύο σε κάθε υπομασχάλια πλευρά και δύο στην περιοχή των ώμων αριστερά και δεξιά του λαιμού).Οι μεντεσέδες είναι στερεωμένοι στην θέση τους με στρογγυλοκέφαλα μπρούτζινα πριτσίνια ενώ την δεξιά πλευρά του εντοπίζονται και δύο ζεύγη από κρίκους πρόσδεσης.Οι πείροι τους είναι εξίσου μπρούτζινοι και φέρουν κεφαλή από χήνα ή πάπια. Τόσο το άνοιγμα του λαιμού όσο και των άκρων παρουσιάζουν μια χαρακτηριστική τριγωνική ανάπτυξη. Η “μυϊκότητα” της πλάτης είναι πολύ ιδιαίτερη καθώς ακολουθεί γεωμετρικά πρότυπα με ξεκάθαρες γραμμές εγκαταλείποντας την νατουραλιστική απόδοση των μυώνων. Η “μυϊκότητα” του στήθους είναι ελλιπής και αρκετά στενή καθώς περιορίζεται σε συμβολική αναπαράσταση μυώνων,αυτή της κοιλίας είναι περισσότερο φυσιοκρατική με εμφανείς μετωπικούς,  πλευρικούς κοιλιακούς και μεγάλο ομφαλό. Τα άκρα των ελασμάτων δεν παρουσιάζουν περιτύλιξη προς τα μέσα ή προς τα έξω . Οι θηλές είναι ένθετες με μυτερή απόληξη.  

Το σίγουρο είναι πως ο θώρακας  και προέρχεται από κάποιο εργαστήριο Eλληνικής Αποικίας της Μεγάλης Ελλάδος( Magna Graecia).Παραγέλθηκε από κάποιον εύπορο πολεμιστή της Ετρουρίας. 

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.