Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Περικνημίδες από τάφο Φιλίππου Β’ ( Moυσείο Αιγών , Μακεδονία)

4ος π.Χ αιώνας

Ζεύγος περικνημίδων φιλοτεχνημένο με βάση τα αυθεντικά ευρήματα  που εκτίθενται στο Μουσείο των Αιγών (δες αντίστοιχη φωτογραφία) ως μέρος των κτερισμάτων που βρέθηκαν στον τάφου του Φιλίππου Β΄ (μέσα 4ου π.Χ αιώνα). Η μορφή και το σχήμα τους παραπέμπει στις καλλιτεχνικές επιταγές της ύστερης κλασσικής περιόδου καθώς χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία στην ανατομία και έντονη γλυπτική διάθεση. Δεν φέρουν τρύπες στα άκρα τους για συρραφή δέρματος.Εσωτερικά φέρουν μάλλινη και υφασμάτινη επένδυση. Συγκρατούνται στις κνήμες μονάχα με την πίεση των πλευρικών τοιχωμάτων τους. 

Στις φωτογραφίες εκτός από το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατά στάδια από την εν θερμώ  φιλοτέχνησης τους. 

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.