Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

“Φοινικικός” Λινοθώρακας (5ος π.Χ αιώνας)

(5ος π.Χ αιώνας)

Ο θώρακας βασίστηκε σε απεικόνιση σφραγιδόλιθου από την Φοινίκη (5ος π.Χ αιώνα). Αναπαριστά μία φιγούρα οπλίτη που φέρει Ελληνικό αμυντικό εξοπλισμό δηλ. Κορινθιακό Κράνος Κλασσικής περιόδου και χαρακτηριστικές ανατομικές περικνημίδες. Η κάλυψη του σώματος φαίνεται να επιτυγχάνεται με ένα είδος υφασμάτινης /οργανικής περιβολής που φέρει στοιχεία από Λινοθώρακα  δηλ. τις χαρακτηριστικές πτέρυγες.Η ίδια οργανική διάταξη φαίνεται πως προστατεύει τις περιοχές τω μηρών.  

Για την αναπαραγωγή  του χρησιμοποιήθηκαν μονάχα οργανικά υλικά, λινό ύφασμα και μαλλί προβάτου. Ο μαλλί γέμισε της ειδικές υποδοχές(“τσέπες”) που είχαν σχηματιστεί με ράψιμο του λινού υποστρώματος σχηματίζοντας μία παχιά επιφάνεια(3-5 εκατοστών) γεμάτη από πυκνό μαλλί στην μέση της (εφαπαπλωτοποιημένη σύνθεση ). Η διάταξη αυτή έχει αποδειχθεί πειραματικά πως όχι μόνο απορροφά την κινητική ενέργεια των βελών αλλά και τα απωθεί προς τα πίσω (αναπήδηση βελών).Είναι ένα παράδειγμα για το πως οργανικά υλικά μπορούν να συνθέσουν έναν υποτυπώδη θώρακα πολύ μεγάλης ευελιξίας. Η αναδημιουργία ακολουθεί το βασικό σχήμα του τυπικού λινοθώρακα ( επωμίδες, κύριος κορμός και πτέρυγες ) με το συνολικό του βάρος ανέρχεται στα 7 κιλά.Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η εν λόγω αναδημιουργία πρόκειται για μια από τις πολλές πιθανές ερμηνείες της απεικονίσεως.  

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.