Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Αμφίστομος Μυκηναϊκός Πέλεκυς

Aμφίστομος πέλεκυς της Ύστερης Μυκηναϊκής περιόδου με χυτευμένη μπρούτζινη λεπίδα. Οι διαστάσεις της λεπίδας είναι 15 εκατοστά μήκος, μέγιστο πλάτος 7 εκατοστά και μέγιστο πάχος 3 εκατοστά. Μία δερμάτινη ορθογώνια θήκη την προστατεύει από την διάβρωση. Το ξύλινο στέλεχος έχει κατασκευαστεί από ξύλο ελιάς και έχει μήκος 43 εκατοστά. Το σχετικά μικρό μέγεθος της λεπίδας καθιστά εύκολη την χρήση του από μονάχα ένα χέρι είτε πρόκειται για στρατιωτικούς είτε για λατρευτικούς σκοπούς. Η περιοχή της λαβής του ξύλινου στελέχους έχει καλυφθεί με μπρούτζινο σύρμα για καλύτερη πρόσφυση της παλάμης, ενώ στο κάτω άκρο του έχει προσαρμοστεί μπρούτζινος δακτύλιος για αποτελεσματική ανάρτηση . Το ολικό βάρος του τσεκουριού ανέρχεται στα 2 κιλά.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.