Οι Πανοπλίες της Μαχόμενης Ρωμιοσύνης

Mπρούτζινος Αμυντικός Ασπιδίσκος

Mπρούτζινος αμυντικός ασπιδίσκος διαμέτρου 30 εκατοστών. Έχει κατασκευαστεί από έλασμα μπρούτζου 1,5 χιλιοστών. Αποτελείται από τρία μέρη, τον κωνικό ομφαλό, το κυρίως σώμα και την λαβή στο πίσω μέρος του ασπιδίσκου. Τα μέρη συνδέονται μόνιμα με πριτσίνια. Ακολουθεί γοτθικό ρυθμό με διακριτές πολλαπλές νευρώσεις οι οποίες ενισχύουν την μηχανική του αντοχή ενώ ταυτόχρονα του προσφέρουν μία μοναδική εμφάνιση και χαρακτήρα. Η παλάμη του χειριστή εν μέρει καλύπτεται από τον κώνο καθώς εισχωρεί στο εσωτερικό του. Όλες οι ελάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με παραδοσιακό τρόπο, με εν θερμώ σφυρηλάτημα.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.