Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Δερματοθώρακας “Δημοσθένης”.

5ος - 1ος π.Χ. αιώνας

Θώρακας φιλοτεχνημένος από παχύ δέρμα. Ακολουθεί το κλασσικό σχήμα της τυπολογίας του Λινοθώρακα όπως αυτή παγιώνεται στο τέλος της Αρχαϊκής Περιόδου και διατηρείται τουλάχιστον μέχρι τον 1ο μ.Χ αιώνα στην Ελληνο-Ασιατική τέχνη της Εγγύς Ανατολής. Αποτελείται από τρία μέρη, τις επωμίδες , τον κυρίως κορμό και της πτέρυγες.Τα μέρη αυτά συνδέονται καταλλήλος μεταξύ τους για να αποτελέσουν ένα αδιαίρετο σύνολο.
Οι επωμίδες αποτελούνται από δέρμα, στο μπροστινό τους μέρος έχουν επικοληθεί Βασιλικοί Μακεδονικοί Ήλιο ενώ στο μπροστινό τέλος τους έχουν στερεωθεί με πριτσίνια μπρούτζινες λεοντοκεφαλές ως βάσεις των κρίκων αναρτήσεως. Στην πίσω μεγάλη πλευρά δύο ροζέτες-πριτσίνια συγκρατούν το κύριο τμήμα τους στο κορμό του θώρακα. Περιμετρικά ένα πορφυρό δέρμα έχει συρραφτεί (με το χέρι) για να καλύπτει τα πλαϊνά τοιχώματά τους σε όλη την περίμετρο τους.
Ο κυρίως κορμός αποτελείται από δέρμα, που αγκαλιάζει τον κορμό και ασφαλίζει στην αριστερή υπομασχάλια περιοχή. Σε ολόκληρη την μπροστινή πλευρά δεξιά πλευρά έχουν τοποθετηθεί μπρούτζινες φολίδες με έκτυπη ράβδωση στην μέση. Στο μέσο της άνω θωρακικής περιοχής έχει τοποθετηθεί ένα αποτροπαϊκό Γοργόνειο, χυτευμένο από μπρούτζο. Κατά μήκος των άκρων του κορμού έχει συρραφτεί ένα πορφυρό δέρμα.
Οι πτέρυγες είναι εξίσου από δερμάτινες λωρίδες, τοποθετημένες σε δύο ανισομήκης σειρές έτσι ώστε να καλύπτονται τα ενδιάμεσα κενά της κοντής σειράς πτερύγων. Σε κάθε πτέρυγα στο κάτω μέρος της έχει τοποθετηθεί μία μπρούτζινη κεφαλή λιονταριού ως διάκοσμος. Συνδέονται σταθερά με τον κυρίως κορμό με μπρούτζινους συνδετήρες.
Ο θώρακας ασφαλίζει με τον κλασσικό τρόπο που ισχύει σε αυτήν την τυπολογία των Ελληνικών πανοπλιών. Στην αριστερή υπομασχάλια περιοχή τέσσερα οριζόντια ζεύγη μπρούτζινων κρίκων με διακοσμητικές βάσεις (τέσσερις κρίκοι στο τελείωμα της κάθε πλευράς του δέρματος) ασφαλίζουν τον κορμό με την βοήθεια δερμάτινων κορδονιών. Οι δύο επωμίδες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του λαιμού ασφαλίζουν στην θωρακική μπροστινή πλευρά της πανοπλίας με σύστημα κρίκων (δύο ζεύγη κρίκων σε κατακόρυφη διάταξη) μην επιτρέποντας το γλίστρημα του θώρακα προς τα κάτω.
Εσωτερικά φέρει πλούσια μαλακή επένδυση από μαλλί και ύφασμα, με ιδιαίτερη εστίαση στην περιοχή των ώμων.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.