Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Χετταιϊκός Πέλεκυς

Αποτελείται από μπρούτζινη λεπίδα συνολικού μήκους 18 εκατοστών η οποία στερεώνεται στο ξύλινο στέλεχος με το ένα άκρο της να διαπερνά οριζοντίως την ειδική υποδοχή (ορθογώνιας διατομής τρύπας) στην ειδικά διαμορφωμένη πάνω κεφαλή του ξύλινου στειλιαριού. Δύο μπρούτζινες κάθετες προεκτάσεις στην βάση του μεγάλου βραχίονα της επιφάνειας κρούσεως εμποδίζουν την παραπέρα εισχώρηση της λεπίδας στο άνοιγμα του ξύλου και την σταθεροποιούν ισχυρά. Στο τσεκούρι αυτής της μορφολογίας μονάχα η μία άκρη είναι λειτουργική. Δύναται η χρήση του να είναι διττή, για πολεμικούς αλλά και για γεωργικούς σκοπούς. Το βασικό γνώρισμα της λεπίδας είναι ότι δεν χρειάζεται κάποια τρύπα στήριξης στο σώμα της γεγονός που μειώνει το βαθμό δυσκολίας της κατασκευής της χωρίς φυσικά να υπάρχουν επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητά της. Το ξύλινο στέλεχος έχει συνολικό μήκος 80 εκατοστά. Το αρχικό αρχαιολογικό εύρημα έχει βρεθείς στην κεντρική Μικρά Ασία και συμπεριλαμβάνεται στον υλικό πολιτισμό των Χετταίων.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.