Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Δερματοθώρακας του Καλλικλέους – Αλεξανδρινής περιόδου

2ος - 3ος π.Χ.

Ο θώρακας είναι εμπνευσμένος από τις τοιχογραφίες του Μακεδονικού τάφου των Λύσωνος και Καλλικλέους στην περιοχή της Νάουσας (2ος -3ος π.Χ αιώνας ). Ακολουθεί την γενική σχεδιαστική γραμμή του Λινοθώρακα της Κλασικής εποχής με την ιδιαιτερότητα ότι το κύριο υλικό κατασκευής είναι το δέρμα με τα μεταλλικά στοιχεία να έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρό ποσοστό. Οι επωμίδες και ο κύριος κορμός αποτελούνται από διπλά τοιχώματα σκηροποιημένου – κερωμένου δέρματος για αυξημένα επίπεδα προστασίας. Οι πτέρυγες είναι δερμάτινες, διπλής σειράς με διακοσμητικά κρόσια στις άκρες τους. Η εκτεθημένη περιοχή της δεξιάς πλευράς του κορμού έχει ενισχυθεί με μπρούτζινες ευμεγέθης φολίδες ορθογώνιας κοπής ώστε η αντίστασή της στα πλήγματα να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Στην μπροστινή πλευρά των επωμίδων μπρούτζινοι ήλιοι της Βεργίνας προπαγανδίζουν το κλέος της καταγωγής του οπλίτη, προσφέροντας ταυτόχρονα αυξημένη προστασία στην ευαίσθητη περιοχή του στήθους. Στο συνολό τους οι οριογραμμές των απολήξεων του θώρακα έχουν πτυχωθεί με πορφυρό δέρμα στερεωμένο με διπλή ραφή.Ο θώρακας ασφαλίζει με την βοήθεια πέντε ζευγών από μπρούτζινους κρίκους.

Οι περικνημίδες είναι ανοιχτού τύπου, κατασκευασμένες από μπρούτζο και ακολουθούν το σχήμα των περικνημίδων των τοιχογραφιών που βρίσκονται στο ίδιο ταφικό μνημείο. Στερεώνονται στις κνήμες του οπλίτη με την βοήθεια κρίκων και δερμάτινων λουριών, για καλύτερη εφαρμογή παχύ υφασμάτινο ή μάλλινο υπόστρωμα παρεμβάλλεται στο ενδιάμεσο καλύπτοντας εν μέρει το γόνατο.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.