Οι Πανοπλίες της Μαχόμενης Ρωμιοσύνης

Κλιβάνιο με Ανωφερή Ελάσματα

9ου μ.Χ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία Βυζαντινών πανοπλιών εμφανίζεται από τις αρχές του 9ου μ.Χ αιώνα για να καθιερωθούν στις επόμενες δεκαετίες ως την κύρια τυπολογία Πανοπλιών άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αυτοκρατορική και Εκκλησιαστική τέχνη όσον αφορά τις απεικονίσεις Ηγεμόνων και Θείων Οντοτήτων. Αυτοκράτορες, σημαντικοί στρατηγοί και Άγγελοι Προστάτες θα περάσουν στην απεικονιστική τέχνη με ανωφερή ελασματοειδή Κλιβάνια.

Σιδερένια ελάσματα με ημικυκλική απόληξη τοποθετούνται σε σειριακή διάταξη και στερεώνονται μόνιμα με πριτσίνια σε δερμάτινες λωρίδες. Οι δερμάτινες λωρίδες τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη έτσι ώστε η μία αν επικαλύπτει την άλλη συνδεόμενες μεταξύ τους με δερμάτινα κορδόνια. Το όλο σύνολο δημιουργεί σε οπτικό επίπεδο το arch like φαινόμενο , δηλ. την μεταφορά της Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής αψίδας πάνω στον θώρακα. Το μπροστινό και το ραχιαίο τμήμα της πανοπλίας του κορμού ασφαλίζουν με αγκράφες στην υπομασχάλια περιοχή. Η κατασκευή του θώρακα προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας αλλά και ικανοποιητική ευελιξία.

Τα κρεμάσματα (ποδιά) είναι ένα παραπέτασμα ιδίας κατασκευής και μορφής το οποίο στερεώνεται με ζώνη στο μέσο του κορμού με σκοπό να προστατεύσει τα πάνω άκρα (τους μηρούς και την βουβωνική χώρα).

Το παραπάνω σύνολο είναι πρωτότυπο, δεν είναι θώρακας πολυτελείας.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.