Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Mυώδης Θώρακας της Απουλίας

Εργαστήριο του Ηφαίστου

Tο αυθεντικό  εύρημα βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (Credit Line: Gift of Estée Lauder Inc., 1992.Accession Number: 1992.180.3).Αφορά το μπροστινό τμήμα ενός μυώδους θώρακα του 4ου π.Χ αιώνα από την περιοχή της Απουλίας στην Νότιο Ιταλία (Magna Graecia).Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα χαλκοπλαστικής τέχνης πολύ υψηλής αισθητικής  που αναπαριστά τον μυώδη κορμό βετεράνου πολεμιστή κάποιας ηλικίας (βλέπε γυναικομαστία στήθους).

Διακρίνονται τα δύο ζεύγη μεντεσέδων (“στροφέων”) σε κάθε ένα πλευρικό τοίχωμα καθώς και οι κρίκοι ασφάλισης. Στις περιοχές των ώμων δεν παρατηρούνται μεντεσέδες παρά μόνο κρίκοι προσδέσεως.Οι θηλές είναι ένθετες από χυτό υλικό μπρούτζο, χαλκός ή ασήμι. 

Η πλαστικότητα του θώρακα είναι υψηλή με πλήρως αποτυπωμένα ανατομικά στοιχεία όπως οι μετωπικοί&πλάγιοι κοιλιακοί, ο ομφαλός κλπ.γεγονός που φανερώνει έναν έμπειρο γλύπτη-μεταλλοτεχνίτη πίσω από αυτό το εγχείρημα.  

Η απόπειρα αναπαραγωγής του πραγματοποιήθηκε από ένα φύλλο ορειχάλκου 1,2 χιλιοστών με την διαδικασία να επιτυγχάνεται με αυστηρά παραδοσιακές μεθόδους. Το έργο βρίσκεται στα τελευταία στάδια μορφώσεως του και αποτελεί έκθεμα ως μέρος του “εργαστήριο του Ηφαίστου”.Σκοπός του εγχειρήματος είναι να δοθεί ευκαιρία στον θεατή να δει πως μοιάζει ένας  μυώδης θώρακας λίγο πριν την περάτωσή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου. Ο χρωματισμός του μετάλλου είναι σκούρος λόγω των πυρώσεων , μετά το τρίψιμο  και το γυάλισμα θα ξανά αποκτήσει το χρυσό-λαμπερό  χρώμα του μπρούτζου. Εργαστήριο του Ηφαίστου

Tο αυθεντικό  εύρημα βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (Credit Line: Gift of Estée Lauder Inc., 1992.Accession Number: 1992.180.3).Αφορά το μπροστινό τμήμα ενός μυώδους θώρακα του 4ου π.Χ αιώνα από την περιοχή της Απουλίας στην Νότιο Ιταλία (Magna Graecia).Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα χαλκοπλαστικής τέχνης πολύ υψηλής αισθητικής  που αναπαριστά τον μυώδη κορμό βετεράνου πολεμιστή κάποιας ηλικίας (βλέπε γυναικομαστία στήθους).

Διακρίνονται τα δύο ζεύγη μεντεσέδων (“στροφέων”) σε κάθε ένα πλευρικό τοίχωμα καθώς και οι κρίκοι ασφάλισης. Στις περιοχές των ώμων δεν παρατηρούνται μεντεσέδες παρά μόνο κρίκοι προσδέσεως.Οι θηλές είναι ένθετες από χυτό υλικό μπρούτζο, χαλκός ή ασήμι. 

Η πλαστικότητα του θώρακα είναι υψηλή με πλήρως αποτυπωμένα ανατομικά στοιχεία όπως οι μετωπικοί&πλάγιοι κοιλιακοί, ο ομφαλός κλπ.γεγονός που φανερώνει έναν έμπειρο γλύπτη-μεταλλοτεχνίτη πίσω από αυτό το εγχείρημα.  

Η απόπειρα αναπαραγωγής του πραγματοποιήθηκε από ένα φύλλο ορειχάλκου 1,2 χιλιοστών με την διαδικασία να επιτυγχάνεται με αυστηρά παραδοσιακές μεθόδους. Το έργο βρίσκεται στα τελευταία στάδια μορφώσεως του και αποτελεί έκθεμα ως μέρος του “εργαστήριο του Ηφαίστου”.Σκοπός του εγχειρήματος είναι να δοθεί ευκαιρία στον θεατή να δει πως μοιάζει ένας  μυώδης θώρακας λίγο πριν την περάτωσή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου. Ο χρωματισμός του μετάλλου είναι σκούρος λόγω των πυρώσεων , μετά το τρίψιμο  και το γυάλισμα θα ξανά αποκτήσει το χρυσό-λαμπερό  χρώμα του μπρούτζου. 

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.