Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Μυκηναϊκα Τσεκουρια

13ου - 11ου π.Χ.

Mπρούτζινα τσεκούρια Μυκηναϊκής περιόδου ( 13ος -11ος π.Χ αιώνας) με δερμάτινες θήκες για την κάλυψη των λεπίδων. Το μικρό τσεκούρι με το χαρακτηριστικό σχήμα της ημισελήνου αποτελεί αντίγραφο του ευρήματος που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών στην κεντρική αίθουσα των Μυκηναϊκών Αρχαιοτήτων. Παρόμοιου σχεδιασμού τσεκούρι απαντάται και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής την ίδια περίοδο γεγονός που πιθανότατα σημαίνει γενικευμένη χρήση της τυπολογίας αυτής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα έπρεπε να χρησίμευε ως επιθετικό όπλο, οι τρεις επιμήκης απολήξεις του πίσω μέρους καθώς και τα δύο χαρακτηριστικά ανοίγματα στην λεπίδα αποσκοπούν σε αύξηση της αποτελεσματικότητα του. Μετά το τέλος της Μυκηναϊκής περιόδου στον Ελλαδικό χώρο δεν απαντάται ξανά.

Το τσεκούρι με την διπλή λεπίδα απαντάται με μικρές παραλλαγές από την Μινωική μέχρι ακόμα και την Κλασσική εποχή. Ο ρόλος του ήταν διττός , ως επιθετικό όπλο διπλής λαβής και παράλληλα ως αντικείμενο με ιερή σημασία. Μια δερμάτινη θήκη προστατεύει την λεπίδα από οξείδωση αλλά και τον ίδιο τον χρήστη από διάφορα ατυχήματα κατά την μεταφορά και αποθήκευση του. Το βάρος του ανέρχεται στα 5,5 κιλά μαζί με το ξύλινο στέλεχος ( αποξηραμένη ελιά).

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.