Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Ανδρικός Μυκηναϊκός Χιτώνας

Απόπειρα ανακατασκευής χειμερινού ανδρικού χιτώνα Μυκηναϊκής περιόδου από λινό ύφασμα. Τα ενδύματα της εποχής αυτής χαρακτηρίζονταν από πολυχρωμία, αλλεπάλληλες στρώσεις /ταινίες υφάσματος και κροσσωτά άκρα προσδίδοντας ζωντάνια και μεγαλοπρέπεια. Ο συγκεκριμένος χιτώνας είναι μακρύς καλύπτοντας της κνήμες του φορέα του, είναι τρίχρωμος με πολύχρωμες κροσσωτές απολήξεις. Οι απεικονίσεις από τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν πως τέτοιου είδους ενδυμασίες φοριούνταν συνήθως από ιερείς και γενικά από άνδρες υψηλής κοινωνικής θέσης.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.