Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Μυκηναϊκό Εγχειρίδιο

13ος - 12ος π.Χ

Μυκηναϊκό εγχειρίδιο (13-12 π.Χ αιώνας) με λάμα από μπρούτζο διπλής κόψης. Στο μέσο της λάμας φέρει ραβδώσεις για ενίσχυση της μηχανικής του αντοχής. Η λαβή είναι ξύλινη από αποξηραμένο ξύλο πουρναριού της οποίας η στήριξη πραγματοποιείται με πριτσίνια. Η θήκη είναι κατασκευασμένη από χονδρό δέρμα με κερωμένη εξωτερική επιφάνεια. Τα ραψίματα στις άκρες των πλευρικών τοιχωμάτων είναι στο χέρι, δύο διακοσμητικές ροζέτες βρίσκονται στο μέσο της εξωτερικής επιφάνειας της θήκης . Δύο μπρούτζινοι κρίκοι, αριστερά και δεξιά του στομίου σ αποτελούν τα σημεία πρόσδεσης του δερμάτινου τελαμώνα για την ανάρτηση του εγχειριδίου στο σώμα του οπλίτη. Το ολικό μήκος του εγχειριδίου είναι 28 εκατοστά. Στο άκρο της λαβής υπάρχει υποδοχή για προσθήκη ξύλινου πόμολού.

Στις παρακάτω φωτογραφίες εικονίζεται μία ακόμη παραλλαγή του ίδιου ξιφιδίου. Η λαβή και το πόμολο είναι κατασκευασμένα από στέλεχος αποξηραμένης Αττικής Ελίας, το πόμολο είναι επίσης επεξεργασμένο στον τόρνο. Η θήκη είναι εξίσου δερμάτινη και φέρει επικολλημένες με πριτσίνια έκτυπες διακοσμήσεις (ροζέτες) πάνω σε μπρούτζινο φύλλο και στις δύο μετωπικές επιφάνειές της. Στο άκρο της έχει προσδεθεί ένας μάλλινος διακοσμητικός θύσανος. Ένας δερμάτινος τελαμώνας εξασφαλίζει την στερέωσή της στο σώμα του πολεμιστή.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.