Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Μυκηναϊκές Πολεμικές Λόγχες

1500-1100 π.Χ

Τα Αρχαιολογικά ευρήματα της Μυκηναϊκής περιόδου (1500-1100 π.Χ) επιβεβαιώνουν την γενικευμένη χρήση πολεμικών αιχμών για δόρατα σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και σχημάτων. Το μήκος κυμαίνεται από 10  μέχρι και  65 πόντους σε ορισμένες περιπτώσεις, το σχήμα κάθε λόγχης μπορεί να είναι φυλλόσχημο  , ατρακτοειδές , με νευρώσεις στο κέντρο, με αυλάκια κλπ.   Οι λόγχες είναι κατασκευασμένες από μπρούτζο και στερεωμένες με διάφορους τρόπους στα ξύλινα στελέχη. Καλύπτονται με ανθεκτικές  δερμάτινες θήκες  για την προστασία του μετάλλου αλλά και για την προστασία των χρηστών κατά την μεταφορά τους. Ένα αποτελεσματικό και θανατηφόρο όπλο απέναντι στους θωρακισμένους Μυκηναίους οπλίτες.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.