Αρχαίες Ελληνικές Πανοπλίες

Μονοκόμματο Αρχαϊκό Κορινθιακό κράνος

550-480 π.Χ

Αρχαϊκό Κορινθιακό Κράνος (550-480 π.Χ αιώνας) φιλοτεχνημένο από ένα κομμάτι έλασματος κράματος χαλκού διαμέτρου 60 εκατοστών και διαμετρήματος 1,2 χιλιοστών.Η έλαση πραγματοποιήθηκε με παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ σφυρηλάτηση) χωρίς την χρήση σύγχρονων μηχανημάτων, με την βοήθεια σφυρίων και εξειδικευμένων αμονιών. Χιλίαδες σφυρίες στα διάφορα κάθε φορά σημεία του πυρωμένου μετάλλου μορφώνουν σταδιακά το επίπεδο φύλλο σε κράνος (δες φωτογραφίες). Μία πάρα πολύ δύσκολη, απαιτητική και κοπιαστική εργασία η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις τεχνικές της αρχαίας Ελληνικής Χαλκοπλαστικής. Κάθε Κορινθιακό κράνος διέφερε από τα άλλα (έστω και σε πολύ μικρές λεπτομέρειες) ενισχύοντας την αίσθηση της ατομικότητας/ιδιοπροσωπείας του κάθε κατόχου του. Το συγκεκριμένο διακρίνεται για το επιμήκη (με οπίσθια τάση ) θόλο του. To Kορινθιακό κράνος αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο κράνος της παγκόσμιας ιστορίας.
Έχει φιλοτεχνηθεί βάση ενός αυθεντικού Αρχαίου Ελληνικού κράνους που βρίσκεται στην κατοχή του Αμερικανικού οίκου έργων τέχνης Hixenbaugh Ancient Art Ltd.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.