Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Κράνος της Τύρινθας

11ος π.Χ αιώνας

Ένα από τα ελάχιστα διασωθέντα ολομεταλλικά κράνη της Μυκηναϊκής περιόδου προερχόμενο από την περιοχή της Τίρυνθας. Ανήκει στην ύστερο- Μυκηναϊκή περίοδο (1050-1025 π.Χ) και βρέθηκε στον τάφο XXVIII. Αποτελείται από πέντε τμήματα, φέρει ανατομικές παραγναθίδες και διάκοσμο (έκτυπους ομόκεντρους κύκλους και μικρά τριγωνικά ανοίγματα στην οροφή του). Στην κορυφή του έχει στερεωθεί ένα διακοσμητικό λοφίο από φυσική τρίχα αλόγου με ξύλινη βάση.

To αυθεντικό εύρημα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.