Πανοπλίες της Ύστερης Ελλαδικής Περιόδου / Μυκηναϊκές

Πανοπλία του Διομήδη

15ου-12ου π.Χ.

Πλήρης Μυκηναϊκή πανοπλία σύνθετης κατασκευής.
O θώρακας αποτελείται από το τμήμα του κορμού, από ένα ζευγάρι ολομεταλικών επωμίδων και το κράνος.
Το εύχαλκο κράνος είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου από σφυρηλατημένο μπρούτζο, με σύνθετο κύμβαχο (δύο τμήματα ενωμένα με χάλκινα πριτσίνια). Φέρει τετραφάληρον διακόσμηση στον επιμήκη αξονά του. Μαλλινοι χρωματιστοί λόφοι έχουν στερεωθεί στην κορυφή μπρούτζινων τραπεζοειδών βάσεων με έκτυπες διακοσμήσεις. Στο πίσω μέρος του, έχει προσαρμοστεί ένας βραχίονας στην άκρη του οποίου κρέμεται μία λευκή μάλλινη χαίτη (ιππούριν λόφος). Σε όλο το μήκος του χείλους περιμετρικά του χαλκοκρύστη έχει τοποθετηθεί μία επιπλέον δαιδάλεος έκτυπη ζώνη. Ένα ζεύγος φυσικών κεράτων (αμφίφαλον)έχουν τοποθετηθεί στην μετωπική περιοχή του κράνους. Είναι ανοιχτού τύπου κράνος , χαλκοπάρηο ..με δύο ευποίητους προστατευτικούς μπρούτζινους μηχανισμούς που καλύπτουν τα πλαϊνά του προσώπου. Οι παραγναθίδες στερεώνονται στο κυρίως σώμα του θόλου με οριζόντιους τοποθετημένους. Εσωτερικά φέρει πίλο , μάλλινη σώμα με κόκκινη λινή επένδυση.
Ο κορμός καλύπτεται από χάλκινο εύτυκτο κέλυφος αφήνοντας ανοίγματα για τα άνω άκρα και τον λαιμό. Τα δύο φάλαρα ασφαλίζουν με περόνες με ένα σύστημα τεσσάρων σημείων προσδέσεως, δύο σε κάθε υπομασχάλια περιοχή και δύο στην περιοχή των ώμων. Εσωτερικά φέρει μάλλινη και υφασμάτινη επένδυση. Στο κάτω μέρος του κορμού φολιδωτές ποδιές έχουν στερεωθεί, μικρού μεγέθους χάλκινες φολίδες στην κάτω περιοχή του θωρακικού ημιθωρακίου και μπρούτζινες ευμεγέθης φολίδες στο ραχιαίο κάτω άκρο. Πορφυρό δέρμα έχει ραφτεί σε όλη την περίμετρο των φολιδωτών επιφανειών. Μάλλινα κρόσια ως διακοσμητικά στοιχεία έχουν προστεθεί επίσης.
Τα γύαλα είναι ολομεταλλικά από μπρούτζο, ευμεγέθη καθώς είναι αγκαλιάζουν τον άνω κορμό του θώρακα. Στερεώνονται στην περιοχή των ώμων με δερμάτινους ιμάντες. Περιμετρικά φέρουν πορφυρές δερμάτινες λωρίδες ραμμένες απευθείας πάνω στο χείλος της μπρούτζινης επιφάνειας. Καλύπτουν όλο το άνω μέρος των χεριών επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανεμπόδιστη κίνησή τους. Στο κάτω χείλος φέρουν πλούσια τρίχρωμη μάλλινη διακόσμηση. Η εσωτερική τους επιφάνεια καλύπτεται με λινό ύφασμα.
Όλες οι μορφώσεις των μετάλλων έχουν επιτευχθεί με παραδοσιακή εν θερμώ σφυρηλάτηση.

Άρθρα - Νέα

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

H αντίληψη της έννοιας του Ιστορικού χρόνου στον Παγανιστικό και Χριστιανικό κόσμο

Η έννοια του χρόνου στην Εβραϊκή σκέψη, αν και απροσδιόριστο μέγεθος (Έζρας 10,13: «ο χρόνος είναι βροχή»), χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη δυναμική η οποία κατά κοινή ομολογία εξέλειπε από τον Εθνικό κόσμο.

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Aπό τον Αγαμέμνονα στον Θησέα. Μία ερμηνευτική απόπειρα δια μέσου των «Σφυρήλατων»

Πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα για το κατά πόσο η επιλογή ενός ολομεταλλικού θώρακα (αρθρωτού ή μη) κρίνεται καταλληλότερη σε σύγκριση με έναν οργανικό θώρακα (σύνθετου ή μη) και δευτερευόντως, ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους θωράκισης ήταν πιο προσφιλής στους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδος από τον 15o μέχρι τον 5ο π.Χ αιώνα.

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Πληθυσμιακή εκτίμηση της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Οι κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές δομές και απαγορεύσεις της Αρχαιότητας και των μέσων χρόνων δεν άφηναν περιθώρια για την αυτόνομη ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης και την εφαρμογή της στον δημογραφικό τομέα.