Η μεταφορά των εκθεμάτων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διεθνούς συμποσίου με τίτλο “Warfare in the Byzantine World, Μilitary Men in Byzantium, Emperors, Saints, and Soldiers at Arms” το οποίο έλαβε χώρα στις 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2010 στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου υπό την οργάνωση του καθηγητή Bυζαντινής Ιστορίας John Ηaldon (Princeton University) και της εφόρου Dr.Gudrun Buehl (Dumbarton Oaks Museum).